B I ODUTCH                                                           B I O                                                   ENGLISH

Wij zijn WOODCRAFT (voorheen Ragazzi). Een strijkkwintet van vijf jonge instrumentalisten en componisten. Met roots in de klassieke muziek zijn we sinds 2016 een andere weg ingeslagen. Met een kleurenblinde blik veranderen wij het beeld van wat moet zijn en kijken we naar nieuwe klanken en mogelijkheden op onze instrumenten. We bestaan uit twee violisten en drie cellisten.

Onze band is ontstaan vanuit een decennium oude vriendschap, begonnen bij de muziekdagen Orvelte 2010. We zijn gestart met spelen op de straten van Groningen en Amsterdam in 2016, waar we ons ontwikkelden op het gebied van improvisatie (instant composing), performen en samenspel. Vanaf daar heeft onze muziek ons al naar veel mooie plekken gebracht. Zo stonden we onder andere op de Cello Biënnale, het Fringe Festival Edinburgh, het Bimhuis en het Grachtenfestival. 

Inmiddels zijn we alle vijf studerend aan verschillende conservatoria in Nederland en buitenland (HKU Utrecht, Conservatorium van Amsterdam & Artez Zwolle en de Sibelius Academy in Helsinki), waar we ons verder specialiseren op onze instrumenten en op het gebied van componeren. Onze stijl is een mengelmoes van inspiraties die put uit de Jazz, Folk en Klassieke wereld. we brengen deze werelden tot één geheel en creëren daarmee ons eigen geluid. Ook doen we interdisciplinaire projecten, zo hebben we samengewerkt met theatercollectief “Collectiet” en met choreograaf Klevis Elmazaj. December 2022 wonnen we de eerste prijs op de "Dutch Jazz Competition" in het Bimhuis. 

 

We are WOODCRAFT (formerly Ragazzi). A string quintet of five young instrumentalists and composers. With roots in classical music, we have taken a different path since 2016. With a color blind eye we change the image of what should be and we look at new sounds and possibilities on our instruments. We consist of two violinists and three cellists.

Our band originated from a decade-old friendship, which started at the muziekdagen Orvelte 2010. We started playing on the streets of Groningen and Amsterdam in 2016, where we developed ourselves in the field of improvisation (instant composing), performing and ensemble playing. From there, our music has already taken us to many beautiful places. For example, we performed at the Cello Biennale, the Fringe Festival Edinburgh, the Bimhuis and the Grachtenfestival.

All five of us are now studying at various conservatories in the Netherlands and abroad (HKU Utrecht, Conservatorium van Amsterdam & Artez Zwolle and the Sibelius Academy in Helsinki), where we further specialize on our instruments and in the field of composition. Our style is a mix of inspirations that draws from the Jazz, Folk and Classical worlds. we bring these worlds into one whole and create our own sound. We also do interdisciplinary projects, for example we have collaborated with theater collective “Collectiet” and with choreographer Klevis Elmazaj. December 2022 we won first prize at the "Dutch Jazz Competition" in the Bimhuis.

Subscribe

* indicates required